Susunan Pengurus

SUSUNAN PENGURUS

Ketua                                                                 : Imam Sapari, S.HI, M.Pd.I

Wakil Ketua                                                    : Dr. Hafidz Bakri, M.Si

Sekretaris                                                        : Habibullah Al Irsyad, S.Th.I, M.Pd.I

Wakil Sekretaris                                           : Mochamad Saiful

Anggota

Divisi Pengembangan Sumber  Daya Insani dan Kesejahteraan Muballigh :

Jufri Mustafa, S.Ag, M.Pd.I (Koordinator)

Setiawan Eka Budi Prayogi, S.Pd.I, M.Pd.I

Muhammad Khairul Anam, S.Pd.I

Ahmad Busairi, S.Pd, M.Pd.

 

Divisi Kemakmuran Masjid :

Drs. H. Sholeh AZ, M.Si. (Koordinator)

Hidayat Fatoroni

Furkan Abidin Ali, S.HI

Drs. Mochamad Alamil Huda, MM

 

Divisi Pembinaan dan Pengembangan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) :

Alif Jatmiko, S, Th.I, M.Th.I (Koordinator)

Lukman Hariyanto, S.Th.I

Jumardi

Ach. Barir, S.Ag, M.Si

Anang Hidayanto, S.Pd

 

Divisi Kader Muballigh Muda :

Irwan, S.Pd, M.Pd. (Koordinator)

Aziz Maulana Akhsan, SE., M.SEI

Nafi’uddin, S.HI

Banjar, SS, M.Pd.I

 

Divisi Penelitian, Pengembangan Dan Kerjasama :

Maliki, S.Th.I, M.Pd. (Koordinator)

Muhammad Barid, S.Ag, M.Pd.

Sarojo Hafidz Ahmad, SH.

 

Divisi Dakwah Digital :

Syahroni Nur Wachid Wahyudiyanto, A.Ma (Koordinator)

Hanif Rasyidu

Wawan Wahyudi Efendi, S.Pd., M.Pd.

Yudi Marga Winata, SE.

Dzanur Roin, M.Pd.I.