Yudi Marga Winata

Nama : Yudi Marga Winata, SE

NBM : 545.549

Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 Juli 1984

Alamat : Jl Makam Pahlawan 113-A Kel: Medokan Ayu Kec : Rungkut

No HP : 085230941333

Email : yudi.marga@gmail.com

Pekerjaan : Pengusaha

Pendidikan :

SD Negeri Kesatrian 3 Malang

SMP Negeri 3 Malang

SMA Negeri 10 Malang

S1. Manajemen – Universitas Muhammadiyah Malang – lulus 2009

Organisasi :

Majelis Tabligh PDM Surabaya 2022-2027

Non Muhammadiyah :