Sarojo Hafizh Ahmad

Sarojo Hafidz

Nama : Sarojo Hafizh Ahmad., SH.

NBM : 966.687

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Januari 1954

Alamat : Jl. Pacar Kembang VE/15.A

No HP : 081233438647

Email : vhu93971@gmail.com

Pekerjaan : Purna tugas

Pendidikan :

SD Negeri

SMP Negeri

SMK Negeri

S1 Hukum – UNTAG – lulus 1973

Organisasi :

1. Ketua ranting pacar kembang masa jabatan 2003-2005
2. Ketua tabligh cabang tambaksari
3. Anggota tabligh PDM 2 periode

Non Muhammadiyah :